Hiện mình của đang nghiên cứu SEO, khi sài Webmaster thì thấy trong HTML suggestions có phần Duplicate meta descriptions và bị lỗi như hình sau

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Mình không biết làm như thế nào để nó không bị duplicate, xin anh em hướng dẫn dùm, cảm ơn