Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Em đang dính tới hơn 600 lỗi này.

Em đã google tuy nhiên chưa hiểu rõ lắm. Theo kinh nghiệm của các bác thì nên xử lý theo cách nào? mong các bác chia sẻ .

1) Bạn có thể tạo ra trang thông báo lỗi 404 một cách tùy biến, việc này có thể làm được trong Cpanel của Host. Trên trang này hãy chỉ rõ thông tin lỗi và hướng người dùng đến trang thay thế hoặc trang chủ. Xem thêm: Tạo trang lỗi 404 hợp lý | Các thông báo lỗi 404 vui mắt và sáng tạo nhất.

2) Nếu lỗi 404 sinh ra do bạn đã thay đổi đường dẫn của trang web, hãy redirect 301 tới địa chỉ mới. Việc này bạn có thể edit trong file .htaccess đối với PHP.

3) Bạn cũng có thể không cho Google index những trang lỗi 404 này bằng cách edit trong file robots.txt.

4) Và một cách đơn giản là trong Google Webmaster Tools bạn hãy sử dụng công cụ Remove URL và thêm vào đó những địa chỉ cần loại bỏ.