Xin Chào mọi người,

Tôi có 1 vấn đề đang thắc mắc như thế này:

Tôi có 2 keyword tạm gọi là KA và KB với landing page mong muốn có URL là http://my-domain.com/abc.html
KA đã được index với vị trí cao và đúng landing page nêu trên.
KB lại được index với 1 landing page không mong muốn (giả sử là http://my-domain.com/xyz.html

Vậy tôi phải làm thế nào để KB được index đúng với landing page mong muốn.

[Thêm] Nếu dùng Remove Tool để hủy kết quả landing page hiện tại của KB (tức là landing page không mong muốn) thì không được vì landing page này lại là kết quả của 1 Keyword C khác.