Bây giờ PR không có giá trị như xưa nữa. Google đã thay đổi cách tính Pagerank rồi. Có nhiều công thức tính page rank, nhưng toàn số là số, nhìn mù cả mắt, ví dụ như:

[M] * {PR} = (1 – d )

Với 0 < d <1 là hệ số cản: (tự mình gọi là hệ số cản damping factor vì trước đây có làm một cái luận văn về chống động đắt nhà cao tầng cũng có một hệ số cản dao động mà nguyên bản nó cũng là damping factor)
PR là một vector N chiều (N là số Page cần tính trên toàn cầu luôn)
M là một ma trận vuông cỡ NxN
[M] = [1] – d[T]

Với [T] là ma trận chuyển cỡ NxN và các phần tử tính bằng căn cứ theo số link của page link ra ngoài, công thức tính cho phần tử hàng i cột j là:
Tij = 1 / Cj (khi trang j link tới trang i)
Tij = 0 (không có link từ trang j tới trang i)
Cj số lượng link trên trang j.

Nhưng đó chỉ dành cho seoer cực pro mới tính nổi 

Còn dân không chuyên như em thì thường xem tại đây:
http://www.seomastering.com/pagerank-prediction.php

Ace nào không chuyên có thể thử xem dự đoán của nó trước giờ G 
(phát hiện ra một tính năng pro khác của TGS là ko up ảnh lên dc! )
Show hàng luôn ^^:

Resigzed Image Click this bar to view the full image.