Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành một công cụ giúp bạn phát hiện những trang sử dụng soft 404s. 404 là thông báo không tìm thấy nội dung của web server, đôi khi để hỗ trợ người sử dụng các hosting không trả lại thông báo 404 mà trả lại một trang thông báo không tìm thấy và trả lại thông báo 200, điều này sẽ làm google bot nhầm lẫn, các thông báo này được gọi là 404 mềm (soft 404). Soft 404 gây nhầm lẫn với google bot do đó sẽ hạn chế crawler site của bạn bởi vì thay vì crawl những trang có nội dung thì google bot lại crawl những trang báo lỗi không có nội dung gì cả.

Tính năng mới của Webmaster Tool cho phép bạn báo cho google các soft 404

Đây là những bước khắc phục tác hại của soft 404s đối với Google và người duyệt web

  1. Kiểm tra xem site của bạn có soft 404s đã list trên Webmaster tools hay chưa
  2. Với mỗi soft 404, xác định xem URL này:
    a. Có nội dung thông báo không tìm thấy và trả lại mã 200 không
    b. Có sử dụng 301 redirect đến một URL chính xác khác không
    c. Không tồn tại và trả lại 404 hoặc 410
  3. Chắc chắn rằng bạn đã configure Webserver chính xác bằng cách sử dụng chắc năng “Fetch as Googlebot” trong Webmaster Tools
  4. Nếu webserver trả lại 404, bạn có thể thay đổi trang 404 để hỗ trợ người duyệt web. Công cụ custom 404 widget của chúng ctooi có thể giúp bạn.

Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tìm được những cách hữu hiệu để hạn chế tác động xấu của soft 404 đến website của bạn. Nếu bạn có phản hồi hoặc câu hỏi gì về thông báo “soft 404s” cho Google hoặc bất cứ chức năng nào của Google Webmaster Tools xin gửi đến chúng tôi trong Forrum Webmaster Help

Written by Jonathan Simon, Webmaster Trends Analyst

– Dịch từ blog chính thức của Google http://googlewebmastercentral.blogspot.com/
– Ghi rõ nguồn www.thegioiseo.com khi đăng lại