Chào các bạn !
Mình sửa 1 file của hình thức NKC sang hình thức NKSC, các bạn tham khảo.

http://www.webketoan.net/uploadfiles…w8t3g0wc1b.rar

Sau khi chọn để in phần sổ cái, bạn chọn tài khoản khác để in tiếp, vì vậy trên máy không cần thiết phải trải dài, ghi đủ các tài khoản sử dụng. Nếu bạn muốn xem đầy đủ thì cứ việc copy, thêm cột sổ cái.