Chào các bạn!
Gửi các bạn file kế toán theo quyêt định 48 hình thức CTGS.
Với file excel này chỉ mới tạm bán tự động, các bạn phải lập CTGS, sau đó nhập tổng cộng số tiền theo nội dung định khoản vào file. File sẽ giúp làm sổ cái, sổ Đăng ký CTGS. Dù chưa hoàn chỉnh nhưng hy vọng sẽ giúp được các bạn.

http://www.webketoan.net/uploadfiles…ijthizichj.rar