Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định – QĐ48 – BTC

 1. QĐ48: Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố địnhSơ đồ hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ (tk 2413)

  Sơ đồ hạch toán tăng giảm TSCĐ (tk 211)

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ thừa chờ giải quyết (tk 3381)

  Sơ đồ hạch toán hao mòn TSCĐ (tk 214)

  Sơ đồ hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS ĐT

  Sơ đồ hạch toán cho thuê hoạt động BĐS ĐT

  Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng giảm BĐS ĐT (tk 217)

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính – trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá có cả thuế GTGT

  Sơ đồ hạch toán TSCĐ cho thuê tài chính – trường hợp nợ gốc phải trả xác định theo giá chưa có thuế GTGT

  Tên Khóa học Kế toán Thời gian học Học phí (Đồng)
  1. Khóa học Nguyên lý Kế toán 6 buổi 590.000
  2. Khóa học Thực hành Ghi sổ Kế toán Tổng hợp 25 buổi 1.450.000
  3. Khóa học Kế toán Tổng hợp trên Excel 6 buổi 600.000
  4. Khóa học Thực hành Phần mềm Kế toán máy Fast 12 buổi 550.000
  5. Khóa học Tin học Văn phòng 30 buổi 590.000
  6. Kế toán – Tài chính cho “Nhà Quản trị” (3 buổi). 3 buổi 1.000.000
  7. Khóa học Kế toán Thuế Tổng hợp 6 buổi 590.000
       
  8. Đào tạo Nghề Kế toán – Khóa học xong đi làm ngay trọn gói 3 tháng 2.500.000
  9. Hướng dẫn Thực tập Kế toán – Tài chính   Miễn phí
  10. Kế toán Xây dựng 12 buổi 1.900.000
Advertisements

About kimitraining
Dao Tao Ke Toan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: