Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai định kỳ

Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai định kỳ đối với DN kinh doanh hàng hóa (tk 611)

Tên Khóa học Kế toán Thời gian học Học phí (Đồng)
1. Khóa học Nguyên lý Kế toán 6 buổi 590.000
2. Khóa học Thực hành Ghi sổ Kế toán Tổng hợp 25 buổi 1.450.000
3. Khóa học Kế toán Tổng hợp trên Excel 6 buổi 600.000
4. Khóa học Thực hành Phần mềm Kế toán máy Fast 12 buổi 550.000
5. Khóa học Tin học Văn phòng 30 buổi 590.000
6. Kế toán – Tài chính cho “Nhà Quản trị” (3 buổi). 3 buổi 1.000.000
7. Khóa học Kế toán Thuế Tổng hợp 6 buổi 590.000
8. Đào tạo Nghề Kế toán – Khóa học xong đi làm ngay trọn gói 3 tháng 2.500.000
9. Hướng dẫn Thực tập Kế toán – Tài chính Miễn phí
10. Kế toán Xây dựng 12 buổi 1.900.000

Sơ đồ hạch toán vật tư, CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ đối với DNSX (tk 611)

Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 152)

Sơ đồ hạch toán NVL, CCDC, HH theo phương pháp kê khai định kỳ (tk 152, 153, 156)

Sơ đồ hạch toán CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 153)

Advertisements

About kimitraining
Dao Tao Ke Toan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: