A.- Thành viên Hang.Redtar của giải pháp excel gởi tặng 2 files dạng Powerpoint1.- Hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

2.- Hệ thống sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Biên soạn: Việt Hà – Khoa kinh tế Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.

Tải files tại đây: http://webketoan.net/uploadfiles/zw08akknj8t2qlm.rar

Có thể xem chi tiết tại đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/s…420#post215420

B.- Gởi các files mẫu sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thiết lập bằng excel để tham khảo – Bài viết tại đây : http://www.giaiphapexcel.com/forum/s…ad.php?t=16768

Tài liệu này được load về từ http://www.fast.com.vn/forum/
Xin cám ơn Mr. Khánh (khanhpq) – Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/

Xin cám ơn Admin cùng 2 tác giả tramlth và tamnh của diễn đàn fast.com.vn

Load file tại đây: http://webketoan.net/uploadfiles/07ajjk8fzwjmbzi.rar

Chân thành cám ơn tác giả.Theo http://webketoan.net